Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Challenge regulamin 2017/2018

REGULAMIN CHALLENGE LECHIA TENNIS
SEZON ZIMOWY 2017/2018

 1. Organizatorem rozgrywek jest Lechia Tennis Club. Rozgrywki Challenge Lechia Tennis dalej zwane są też Ligą.
 2. Terminarz Ligi
  • 01.11.2017 – 29.04.2018
 1. Organizacja Ligi
 • Data przyjmowania zgłoszeń przed rozpoczęciem pierwszych meczów:
  – do 29.10.2017
 • Sposób zapisu:
  telefonicznie: 660 570 057
  mailowo: sylwia@lechiatennisclub.pl
 • Losowanie: po zakończeniu zapisów następuje losowanie przez Organizatora zgłoszonych zawodników i na tej podstawie ustala się listę wg numerów. Lista, wraz z danymi kontaktowymi do pozostałych uczestników, zostanie przedstawiona najpóźniej do 31.10.2017 do godz. 12:00.
  Istnieje możliwość dopisania się do ligi w trakcie jej trwania. Osoby te zaczynają z ostatniego miejsca na liście.
 • Rozgrywki
  – każdy mecz odbywa się na zasadzie „WYZWANIA”
  – wyzwać do gry można osobę maksymalnie 5 miejsc wyżej
  – jeśli wyzywający:
  * wygra mecz – awansuje na pozycję wyzwanego, a wyzwany spada o jedno
  miejsce
  * przegra mecz – spada o jedno miejsce
  – wyzwany ma obowiązek zgodzić się na rozegranie meczu w terminie do 14 dni od wyzwania (jeśli mecz nie dojdzie do skutku, jest to równoznaczne z walkowerem, awans odbywa się analogicznie do wygranego meczu)
  – nie można wyzwać zawodnika, który otrzymał wcześniej wyzwanie od innego gracza
  – można wyzywać zawodników znajdujących się na liście maksymalnie 5 miejsc niżej – jeśli wyzywający:
  * wygra mecz – klasyfikacja zostaje bez zmian
  * przegra mecz – wyzwany awansuje na pozycję wyzywającego a
  wyzywający spada o jedno miejsce
  – każdy uczestnik zobligowany jest do rozegrania minimum 1 meczu w terminie 14 dni, w przeciwnym razie spada o 2 miejsca
  – rozgrywki trwają do 18.04.2018
 • Zasady rozgrywania meczu
  – zawodnicy grają do 2 wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest super tie-break (do 10pkt)
 1. Postanowienia ogólne
 • W Challenge Lechia Tennis udział mogą wziąć wszyscy bez ograniczeń wiekowych.
 •  Wpisowe wynosi 90zł. Płatność należy uregulować przed rozpoczęciem rozgrywek (do 01.11.2017) w recepcji Klubu lub przelewem na konto klubowe: 74 1940 1076 3144 5513 0000 0000, w tytule wpisując: imię, nazwisko oraz dopisek „wpisowe liga”. Nieuiszczenie opłaty w terminie skutkować będzie niedopuszczeniem do gry.
 • Każdemu zawodnikowi, w celu rozegrania meczu ligowego, przysługuje 15% zniżki na wynajem kortu (od ceny rezerwacji jednorazowej wg cennika na sezon zimowy 2017/2018, promocje nie nakładają się).
 • Osoba wyzywająca musi posiadać minimum 3 piłki.
 • Rozgrywki zakończone będą turniejem Masters, do którego awansuje 8 najlepszych graczy. Termin turnieju: 29.04.2018. Dla uczestników Masters przewidziane nagrody.
 • Wszystkie mecze Challenge Lechia Tennis odbywają się na kortach LTC, wyzywający ma prawo wyboru nawierzchni.
 • Jeśli zawodnicy dokonają rezerwacji i nie stawią się na mecz będą w obowiązku przed kolejnym spotkaniem w pierwszej kolejności uregulować zaległość za nieodwołany kort.
 • Po zakończeniu meczu zawodnicy zgłaszają wynik w recepcji Klubu (brak zgłoszenia wyniku będzie traktowane jako mecz nierozegrany).
 1. Postanowienia końcowe
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, jeśli zmiany uzna za konieczne w celu usprawnienia rozgrywek.
 • Uaktualniana lista będzie dostępna w recepcji Klubu oraz na funpage’u.
 • Opiekun ligi: Sylwia Golder, tel. 796 921 478. 

 

Zapraszamy do rywalizacji i świetnej zabawy!


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?