Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZIEMNYCH KORTÓW TENISOWYCH LECHIA TENNIS CLUB

 1. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli.
 2. Korty są miejscem do prowadzenia zajęć: treningów i rekreacji oraz zawodów i turniejów.
 3. Z kortów mogą korzystać organizacje sportowe i zakłady pracy po uprzednim złożeniu zamówienia i zawarciu umowy z  podmiotem odpowiedzialnym Tenis Partner Sp. z.o.o. oraz osoby posiadające abonament lub ważny bilet wstępu wykupiony przed grą.
 4. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji i uiszczeniu opłaty. Rezerwacje jednorazowe mogą być wykonywane z tygodnia na tydzień. Niedozwolona jest jednorazowa rezerwacja kortów np. na kilka gier na kilka tygodni do przodu. W takim przypadku klient korzysta z abonamentu i obowiązują go zasady rozliczania jak przy abonamencie. Zgłoszenie na abonament na sezon zimowy lub letni dokonuje się w drodze pisemnej wypełniając deklarację (zał. nr 1 do regulaminu). Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji na wskazaną w deklaracji godzinę lub kort.
 5. odwoływanie rezerwacji:
  1. indywidualne rezerwacje nieodwołane na 24 godziny przed zarezerwowaną grą podlegają pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika
  2. dopuszcza się odwołanie abonamentu przez klienta po pisemnym zgłoszeniu z 10 dniowym wyprzedzeniem jedynie w poniżej wskazanych okresach:
   • wakacje letnie
   • ferie zimowe
   • święta kościelne i państwowe

  Nie odwołanie abonamentu z ww wyprzedzeniem i w formie pisemnej podlega pełnej opłacie wg aktualnie obowiązującego cennika. Odstąpienie od opłaty nastąpi jeżeli kort nie zwolniony z 10 dniowym wyprzedzeniem zostanie sprzedany innemu klientowi.

 6. Opłata za abonament pobierana jest za dany miesiąc/e z góry do 15-go każdego miesiąca. Brak wpłaty za abonament w terminie spowoduje naliczenie opłat wg standardowych cen a nie cen dla abonamentów. W przypadku zalegania z płatnością za dwa miesiące Tenis Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykreślenia danego abonamentu.
 7. Czas gry wynosi 55 min. plus 5 min. na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
 8. Po grze należy zostawić kort w należytym porządku, w przypadku kortów ziemnych przesiatkować kort wraz z wybiegami.
 9. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe dostosowane do nawierzchni i strój sportowy.
 10. Na kortach krytych obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Na terenie obiektu dozwolone jest spożywanie alkoholu zakupionego wyłącznie w Restauracji znajdującej się na terenie obiektu .
 12. Po skończonej grze podwójnej prosimy o wstawienie podpórek do gry pojedynczej.
 13. Podczas rozgrywania punktu prosimy nie przechodzić przez kort.
 14. Korzystający z kortów ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.
 15. Istnieje możliwość pobrania w Recepcji kluczyka do szafki w szatni na czas przebywania na obiekcie. Za zgubienie kluczyka wiąże się opłata 50 zł.
 16. Tenis Partner sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie korzystania z kortów.
 17. Jazda motocyklem, rowerem oraz samochodem na terenie obiektu jest zabroniona.
 18. Wprowadzanie psów na teren obiektu dozwolone jest tylko na smyczy i właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody i nieszczęśliwe wypadki z tytułu złego zachowania psa.
 19. Użytkownicy kortów korzystający z szatni proszeni są o niepozostawianie w niej rzeczy wartościowych. Za ewentualne kradzieże w szatniach i na terenie kortów Tenis Partner Sp. z o.o. nie odpowiada.
 20. Wszyscy użytkownicy korzystają z kortów jedynie na gry rekreacyjne bez prawa prowadzenia odpłatnej nauki gry.
 21. Szkółki i odpłatną grę w tenisa prowadzić mogą tylko Tenis Partner Sp. z o.o. lub trenerzy, którzy otrzymali licencję na prowadzenie zajęć od Tenis Partner Sp. z o.o.
 22. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za bilet.
 23. W razie deszczu: – pierwszeństwo w przejściu na kort kryty mają:
  a) szkółki tenisowe
  b) osoby posiadające abonament z rezerwacją kortów krytych,
  c) osoby posiadające rezerwację kortów otwartych w następującej kolejności : 1. opłacone za abonament za dwa miesiące z góry , 2.opłacone z góry za dany miesiąc we wskazanym w regulaminie terminie – osoby grające na wolnym powietrzu (rezerwacje indywidualne i abonamenty) mogą przejść na kort kryty pod warunkiem wolnego kortu. Pobierana będzie dopłata do stawki jaka obowiązuje na kortach krytych. – przy abonamencie istnieje możliwość odegrania godziny w innym wolnym terminie z zachowaniem tej samej strefy czasowej
 24. Abonamenty wykupione w sezonie letnim lub zimowym powinny być w nim wykorzystane i nie przechodzą na następny sezon.
 25. Nieskorzystanie przez posiadacza abonamentu z kortu ziemnego otwartego z innych przyczyn niż deszcz lub z kortu krytego albo otwartego z przyczyn niezależnych od Tenis Partner Sp. z o.o. traktowane jest jako odbyta godzina abonamentowa. W niniejszym przypadku nie przysługuje odbiór godziny w innym terminie ani zwrot opłat.
 26. Tenis Partner Sp. z o.o. w przypadku organizowanych na obiekcie wydarzeń sportowych (turnieje) zastrzega sobie prawo po uprzednim poinformowaniu klienta, który ma wykupiony abonament lub rezerwację jednorazową, do ewentualnej zmiany numeru kortu lub godziny gry.
 27. Rezerwacja kortu jednorazowa czy w abonamencie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu kortów.
 28. W przypadku rezerwacji kortów na więcej niż 4h pobieramy zaliczkę w wysokości 50% ceny kortów.
 29. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za obelżywe. Niezastosowanie grozi wyproszeniem z kortów/obiektu.

regulamin obowiązuje od 01.05.2015r.

LEGENDA:

BILET NORMALNY dotyczy jednej godziny kortu. ABONAMENT -umożliwia rezerwację wybranego kortu na miesiąc lub dłużej lub na cały sezon letni lub zimowy. OPŁATY ZA ABONAMENTY można wpłacić gotówką lub przelewem na poniższy nr konta z dokładnym opisem czego dotyczy wpłata. Tenis Partner Sp. z o.o.
Al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
nr konta 48194010763107002100000000
FAKTURY wydajemy na prośbę klienta lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia paragonu. (DZ.U. z dn. 29.12.1999r. Roz.13 par.40 pkt 1 i 2)

Regulamin do pobranie – Lechia Tennis Club – 2015


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?