Menu

olimpijski-club-tennis-and-sports

Regulamin Noble Sotheby’s Biznes Ligi- sezon letni 2016

LIGA TENISOWA- SEZON LETNI 2016

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem Ligi Tenisowej jest Lechia Tennis Club. Patronat nad Ligą sprawują: Noble Bank i Sotheby’s

 

 1. Terminarz Ligi
  • Rozpoczęcie Ligi: 09.06.2016

 

 1. System rozgrywek*
 • Gramy w systemie singlowym
 • W każdej grupie znajduje się 5-6 osób*
 • W grupie gramy systemem „każdy z każdym”
 • Zawodnicy grają do 2 wygranych setów, przy stanie 1:1 rozgrywany jest super tie-break do 10pkt
 • Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 2 punkty, za przegrany 1pkt, a za oddanie walkowerem 0 pkt
 • O kolejności w grupach decyduje liczba zdobytych punktów
  • W przypadku, gdy 2 zawodników ma tyle samo pkt., o kolejności decyduje mecz bezpośredni
  • W przypadku, gdy więcej niż 2 zawodników ma tyle samo punktów, o kolejności decyduje liczba wygranych meczów, wygranych setów i gemów.
 • Dwie osoby, które zajmą czołowe 2 lokaty w grupie awansują do grupy wyżej, dwie ostatnie osoby spadają do grupy niżej. Pozostali uczestnicy zostają w grupie.
 • Zawodnicy zobowiązani są do indywidualnego umawiania się na gry.
 • Zawodnicy w ramach opłaconego wpisowego mają prawo do darmowej rezerwacji kortu na rozegranie meczu w następujących przedziałach czasowych (czas do 2 godzin):
  • Dni tygodnia 7:00 – 15:00 i po 19:00
  • W weekend 7:00 – 22:00
 • Wszystkie mecze Ligi Tenisowej odbywają się na terenie kortów LTC
 • Dokonanie rezerwacji i nie stawienie się na mecz bez odwołania przez zawodników nie uprawnia do kolejnej darmowej rezerwacji. W celu rozegrania takiego meczu konieczna będzie kolejna, płatna zgodnie z cennikiem, rezerwacja.
 • Po zakończeniu meczu zawodnicy zobowiązani są do wpisania wyniku w tabeli dostępnej na terenie LTC lub zgłoszenia go w recepcji. (Brak uzupełnionego w tabeli wyniku traktowany będzie przez organizatora jako mecz nierozegrany).
 • Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania meczów ligowych wg harmonogramu, podanego przez organizatora na początku każdej rundy. Terminy rozegrania meczów podanych w harmonogramie nie mogą zostać przekroczone.
 • O przydziale do grup decyduje organizator, w oparciu o znane rankingi amatorskie (między innymi Grand Prix Wybrzeża), opinie i recenzje uczestników, oraz kierując się własną oceną i logiką
 • Zależnie od liczby osób, które przystąpią do rozgrywek, organizator może zmieniać liczebność grup, w celu podniesienia poziomu rywalizacji.

 

 1. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia do Ligii Tenisowej przyjmowane są osobiście lub telefonicznie w recepcji LTC (660 57 00 57)
 • Zgłaszający powinien podać swoje dane osobowe, numer kontaktowy oraz ocenić swój poziom gry w skali 1-10 (1 początkujący… 10 były zawodnik i częsty uczestnik turniejów)

 

 1. Opłaty
  • Każdy zgłoszony zawodnik zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości 150zł przed rozpoczęciem swojego pierwszego meczu w ramach Ligii
  • Dokonanie opłaty powoduje, że gracze nie płacą już dodatkowo
   za korzystanie z kortów podczas rozgrywania swoich pojedynków
  • Nieuiszczenie opłaty w terminie skutkować będzie nie dopuszczeniem do gry
  • Nieuiszczenie opłaty i nierozegranie żadnego meczu przez pierwsze 2 tygodnie Ligii również skutkować będzie usunięciem z rozgrywek.

 

6  .Postanowienia końcowe

 • Wszelkie sprawy nieobjęte regulaminem oraz spory rozstrzyga Koordynator Ligi Michał Kolarczyk
 • Tabele wyników z bieżącym stanem gier będą dostępne w budynku klubowym Lechia Tennis Club oraz na stronie internetowej: lechiatennisclub.pl
 • Sędzia główny: Michał Kolarczyk, tel. 501-399-266

 

Zapraszamy do rywalizacji i świetnej zabawy!


Gdzie nas szukać arrow-more Jak się skontaktować?